zaplevak.png

Programová náplň 2. ročník

PDFPrintE-mail
04May2011
Last Updated on 28 July 2013 | Written by Administrator

2. ročník 2013/2014

sobota  9-13, 14-17

neděle 9-13, 14-16

 

ÁJURVÉDA

Antonín Klap

 • základní principy ájurvédy
 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace a regenerace organismU

 

AROMATERAPIE

Jiřina Víchová

 • úvod do aromaterapie a její vznik
 • základy aromaterapie
 • esenciální oleje - jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát - nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování - použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení ve dvou rovinách - fyzické a duševní
 • 9 osobnostních typů - na základě krátkého testu dle W. A. Worwoodové si určíte, jaký typ jste
 • praktická část - vytvoření vlastní směsi EO v nosném oleji

 

BIOTRONIKA

Tomáš Pfeiffer

 • vysvětlení pojmu biotronika
 • diagnostické a léčebné možnosti biotroniky
 • použití biotroniky v prevenci
 • návštěva Biotronického centra sociální pomoci

Roman Kindl

 • základní příčiny zdravotních poruch
 • diagnostikování
 • práce s kyvadlem nebo virgulí

 

CELOSTNÍ MEDICÍNA

MUDr. Zdeňka Popelková

 • co znamená určení příčin onemocnění a léčebné působení pomocí alternativních léčebných metod
 • proč je důležitý celostní (holistický) pohled na člověka a jeho zdraví
 • člověk jako fyzická, energetická a duchovní bytost
 • kde hledat příčinu zdravotních obtíží aneb vše souvisí se vším
 • jaké má celostní medicína možnosti, prostředky a omezení
 • praktická ukázka měření přístrojem Salvia

 

ČÍNSKÁ MEDICÍNA -  TRADIČNÍ

MUDr. Dagmar Komárková

Vladimír Novák

 • úvod do TČM  -historie, pojmy TČM, základní principy
 • yin-yang teorie
 • teorie pěti elementů
 • vyšetřovací metody, diagnostika v TCM
 • terapie - akupuntura, bylinná terapie, masáže, cvičení - seznámení s provedením jednotlivých metod
 • základní principy dietetiky
 • příklady - kasuistiky

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D.

 • ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

ETIKA

Mgr. Markéta Čermáková

Uvedení do pojmů:

 • etika
 • legalita
 • morálka
 • etiketa
 • etologie
 • profesní etika
 • bioetika
 • deontologie

Etické principy versus etické kodexy:

 • pohled etiky
 • pohled bioetiky
 • kodexy
 • principy

Etická dilemata v dnešním zdravotnictví:

 • genetika
 • reprodukční technologie
 • asistovaná reprodukce
 • potrat, selektivní potrat
 • předčasně narozené děti a péče o ně
 • nformovaný pacient a informovaný souhlas
 • informovaný souhlas u dětí
 • informovaný souhlas u dospělých
 • transplantace
 • pokrok v léčbě
 • prodlužování života
 • demence
 • chronické a smrtelné choroby
 • prodlužování života a smrti

umírání a smrt

 • fáze umírání
 • péče o umírajícího
 • eutanazie

 

ETIKOTERAPIE

Petr Stárek Vyšehradský

 • principy etikoterapie
 • etikoterapie jako léčba
 • etikoterapie jako prevence
 • kauzality

 

FYTOTERAPIE

Roman Kindl

 • výběr bylin a určení vhodnosti
 • určení diagnózy a návrh fytoterapie
 • základy zdravé výživy dle ročních období

Radmila Malinovská (gaudi)

 • účinné látky v jednotlivých částech rostlin, jejich funkce
 • možnost využití léčivých rostlin  v alternativní medicíně, vztah k orgánovým hodinám
 • signatura – podobnost zevních znaků ukazuje na podobnost působících sil
 • sběr, sušení a skladování bylin
 • receptury bylinných čajů, tinktur, mastí a olejů
 • hlavní zásady jejich přípravy v praxi
 • sběr bylin podle lunárního kalendáře

LÉČIVÉ ODPUŠTĚNÍ

Ing. Simona Stejskalová

 

 • odpuštění jako opravdový klíč k našemu osvobození
 • odpouštím druhým/odpouštím sobě
 • jak se zbavit pocitu oběti
 • pochopení pravdivého významu našeho utrpení

MUZIKOTERAPIE

PaedDr. Lubomír Holzer

 • základy celostní muzikoterapie – východiska, zdroje a principy celostní muzikoterapie, transpersonální muzikoterapie
 • metoda PaedDr. Lubomíra Holzera - popis a aplikace muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera
 • základní praktické muzikoterapeutické techniky – pasivní, aktivní relaxace, kombinované formy, MT zpěv (alikvotní, hrdelní a rezonanční zpěv) a přirozené dýchání, kolektivní a individuální muzikoterapie, aktivní-hra na MT hudební nástroje (bubny - djembé, šamanský buben, perkuse, tibetské mísy, gogngy, didgeridoo, brumle, ústní harfa, fujara, koncovka), muzikoterapeutický orchestr, improvizace, intuitivní hra a zpěv, komunikační dovednosti
 • celostní muzikoterapie a muzikofiletika – muzikofiletika používá některé jednoduché základní muzikoterapeutické techniky pro podporu výchovně vzdělávacího procesu
 • muzikoterapie a psychoterapie v praxi – rozdílné přístupy, realizace a možnosti v terapeutickém procesu

-->